S odkazom na sídlisko a prítomnú prírodu.

pešia lávka

30 m

3

NOVOSTAVBA DĹŽKA TÝŽDNE IDEOVÝ NÁVRH

ANALÝZA

Chorvátske rameno ako významná centrálna prírodná os Petržalky s veľkým potenciálom, ale zároveň ako ťažko prístupný vodný prvok, bariéra v pešom pohybe a trasy pozdĺž ramena aj ako miesta občasných kolízií chodcov a cyklistov.

FUNKCIA

Základnou funkciou je prepojenie brehov, napojenie pešieho pohybu na nosný dopravný systém a bezkolízny pohyb pre peších aj cyklistov, nemenej dôležitou bude však aj kontakt s vodou a jej okolitou prírodou, či už lokálnym sprístupnením brehov ramena alebo oddychom nad vodnou hladinou na lávke.

IDEA

Príroda – prefabrikovaná panelová výstavba – vertikálny charakter sídliska – nové nánosy farebných vrstiev „zatepľovania“ sú nie len evolúciou daného miesta, ale aj kódom, ktorý sme v určitých prvkoch zhmotnili vo výraze a konštrukčnom riešení lávky.

KONŠTRUKCIA A REALIZÁCIA

Vzhľadom na prírodný charakter lokality sú základnými princípmi návrhu rýchlosť výstavby a minimalizácia zásahov stavebnej výroby do prostredia. Subtílna prefabrikovaná nosná konštrukcia lávky z vysokopevnostného betónu bude v dopravne nenáročných segmentoch privezená, na mieste zmontovaná a predpätá do požadovaného tvaru a následne osadená na pripravené základové pätky.

Mám záujem o projekt


PÔDORYSY A REZY


INFO

typ projektu: verejný priestor, pešia lávka
lokalita: Bratislava – Petržalka
konštrukcia: betón / oceľ / drevo
dĺžka: 30 m
šírka: 6 m
návrh: 2021
autori: Martin Donoval
Pavol Vadkerti
Zuzana Kopiláková
Adam Macko