fbpx
Inovatívne riešenia.

ČASTÉ OTÁZKY

POSTUP PRI NÁVRHU INTERIÉRU?

viac...

1. Pripravte si základné informácie ešte pred oslovením nášho ateliéru (lokalita, riešená podlažná plocha, stručný popis vašich požiadaviek, váš približný rozpočet na realizáciu interiéru. Ideálne aj fotografie a pôdorys, ak ho máte k dispozícii)

2. Cez náš kontaktný formulár nám pošlite všetky takto pripravené informácie.

3. Na základe Vašich informácií vám vyhotovíme nezáväznú cenovú ponuku.

4. Následne si dohodneme osobné stretnutie pri dobrej káve u nás v ateliéri a vysvetlíme Vám všetky ďalšie kroky.

5. Po odsúhlasení ponuky a úhrade zálohovej faktúry začneme pracovať na projekte v priebehu 1-4 týždňov podľa aktuálnej vyťaženosti. Prípadne budeme postupovať formou našej rozšírenej služby Garancia spokojnosti (viac o tejto službe sa dozviete na osobnom stretnutí v ateliéri).

PODKLADY NEVYHNUTNÉ PRE ZAČATIE INTERIÉROVEJ ŠTÚDIE?

viac...

1. Pri interiéri potrebujeme kompletne zamerať skutkový stav riešeného priestoru a prekresliť ho do digitálnej podoby (.dwg formát).

2. Fotodokumentácia priestoru.

3. Slovne špecifikované požiadavky a predstava zo strany klienta.

4. Zopár príkladov interiérov, ktoré sa Vám páčia.

5. Prípadne iné informácie alebo podklady, ktoré Vám špecifikujeme už priamo na stretnutí podľa potrieb konkrétneho priestoru.

KOĽKO TRVÁ REALIZÁCIA INTERIÉRU OD NÁVRHU PO DOKONČENIE?

viac...

1. Návrhová časť trvá štandardne 1-3 mesiace. Závisí napr. od promptnosti rozhodovania klienta ohľadom návrhu, od množstva verzií návrhu, ale aj od aktuálnej vyťaženosti ateliéru.

2. Samotné vyhotovenie interiéru trvá priemerne 2-4 mesiace v závislosti od náročnosti a veľkosti priestoru, podľa zložitosti navrhnutého technického riešenia, aj podľa aktuálnej vyťaženosti našich zhotoviteľov.

3. Pri väčších stavebných zásahoch (napr. do statiky budovy) je potrebné aj stavebné povolenie. Čas sa vtedy môže predĺžiť o dobu nevyhnutnú pre schvaľovací proces na úradoch.

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝSLEDNÚ CENU NÁVRHU / PROJEKTU?

viac...

1. Lokalita – vzdialenosť od nášho ateliéru. Doprava v rámci Bratislavy je ZDARMA.

2. Plocha riešeného priestoru – väčší priestor spravidla znamená nižšiu jednotkovú cenu.

3. Typ priestoru – interiér bytu, rodinného domu, komerčný priestor

4. Charakter priestoru – novostavba (holobyt, holodom) / rekonštrukcia

5. Požadovaný štandard – kvalita a typ použitých materiálov, náročnosť technických detailov, preferovaný štýl a pod.

6. Časový rámec – kedy by ste chceli začať s návrhom a kedy ho potrebujete mať pripravený. Spravidla vám navrhneme približné termíny podľa aktuálnej vyťaženosti v ateliéri. Pokiaľ budete požadovať rýchlejšie termíny, tak to môže ovplyvniť aj konečnú cenu návrhu.

PODKLADY NEVYHNUTNÉ PRE ZAČATIE ŠTÚDIE RODINNÉHO DOMU?

viac...

1. Územno-plánovacia informácia (UPI) z miestneho stavebného úradu, prípadne informácia o regulatívoch v danom území.

2. Polohopis a výškopis pozemku v digitálnom formáte (.dwg), zakreslenie inžinierskych sietí.

3. Geologický prieskum (kvôli zakladaniu stavby).

4. Fotografie z pozemku.

AKO PREBIEHA PRÍPRAVA PROJEKTU RODINNÉHO DOMU?

viac...

1. KONCEPT – Na základe dohodnutých vstupných kritérií navrhneme optimálny koncept a prevádzku domu. Ideálnu orientáciu a umiestnenie na pozemku posúdime aj z hľadiska pasívnych solárnych ziskov s minimalizovaním nežiadúceho prehrievania v letnom období.

2. KONŠTRUKČNÉ OVERENIE – Aby konštrukcia domu vyhovovala, je potrebné prizvať statika a spoločne nadimenzovať vyhovujúce konštrukčné riešenie.

3. TEPELNÁ OBÁLKA DOMU – Navrhneme optimálnu skladbu konštrukcií tak, aby spĺňali aktuálne sprísnenú legislatívu.

4. TECHNOLÓGIE – Vykurovanie / chladenie, vetranie a pod. Je to dôležitá súčasť každého domu, no pri pasívnych domoch je obzvlášť nevyhnutná. So špecialistami z rôznych profesií navrhneme optimálny spôsob správnej prevádzky domu – či už pasívneho alebo štandardného.

5. PROJEKTY PRE ÚRADY – Vypracujeme projekt pre stavebné povolenie, prípadne územné rozhodnutie. Zabezpečíme vyhotovenie projektov všetkých profesií potrebných pre vydanie stavebného povolenia (statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia a pod.)

6. POVOĽOVACÍ PROCES – Pri menších projektoch je väčšinou možné žiadať priamo o stavebné povolenie prípadne o zlúčené územné konanie so stavebným. Pri väčších stavbách je potrebné samostatné Územné rozhodnutie a až následne je možné žiadať o Stavebné povolenie. Treba sa pripraviť na to, že povoľovací proces trvá určitý čas.

7. REALIZAČNÝ PROJEKT – Vždy odporúčame prehĺbiť dokumentáciu až na podrobnosť realizačného projektu. Až v tomto stupni dokumentácie je totiž možné vyriešiť všetky dôležité konštrukčné detaily do takej miery, aby ich zhotovitelia vedeli korektne na stavbe vypracovať. Táto dokumentácia zároveň slúži aj ako podklad pre vypracovanie rozpočtu stavby. Pri pasívnych domoch je realizačný stupeň projektu nevyhnutný.

8. REALIZÁCIA – Keď je vydané stavebné povolenie a všetky konštrukčné detaily sú navrhnuté, môže sa začať s realizáciou. Netreba snáď ani pripomínať, ako veľmi je výber správneho zhotoviteľa dôležitý. My spolupracujeme výlučne s overenými dodávateľmi a dohliadame na celý proces realizácie. Tak máte istotu, že sa zrealizuje presne to, čo sme si spoločne odsúhlasili v projekte.

KONTAKT

 

ARCHILAB s.r.o.
Architektonický a interiérový ateliér

Ovsištské nám. 1, 851 04 Bratislava
info@archilab.sk
+421 907 843 986

 

IČO: 53 251 466
DIČ: 212 134 8735

získaj ZADARMO e-sprievodcu
Zaujali sme Vás?

NAPÍŠTE NÁM
    captcha