fbpx
Inovatívne riešenia.

CENNÍK

INTERIÉR • ARCHITEKTÚRA


 

INTERIÉR

 

 

ŠTÚDIA INTERIÉRU

od 25 €/m2

4-8 týždňov

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Obhliadka priestoru, zameranie skutkového stavu, fotodokumentácia.

• Prekreslenie do digitálnej podoby (formát .dwg).

• Dispozičné riešenie. Optimalizácia pôdorysov, lepšia predstava o možnostiach využitia priestoru. Niekoľko pôdorysných alternatív – výhody a nevýhody jednotlivých riešení.

• Priestorový koncept interiéru – 3D ideový návrh, predbežné farebné a materiálové riešenie.

• Foto-realistické vizualizácie – veľmi presná predstava o finálnej podobe interiéru.

Mám záujem o cenovú ponuku


 

REALIZAČNÝ PROJEKT INTERIÉRU

od 20€/m2

4-8 týždňov

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Slúži ako detailný návod na realizáciu diela a ako podklad pre cenovú kalkuláciu samotnej realizácie.

• Projekt pre úrady – Ohláška / Stavebné povolenie.

• Technické stavebné výkresy pre realizáciu interiéru, kladacie plány.

• Rozmiestnenie elektroinštalačných, vodoinštalačných a plynoinštalačných prvkov.

• Stolárske prvky – rozkreslenie atypických nábytkov na mieru.

• Rozpočet stavby, stolárskych prvkov a zariaďovacích prvkov cez našich overených dodávateľov a zhotoviteľov.

POZNÁMKA – Projekty profesií (napr. statický posudok) sú zabezpečené zvlášť v prípade potreby. Základná cena ich nezahŕňa.

Mám záujem o cenovú ponuku


 

AUTORSKÝ DOZOR, KOORDINÁCIA

25€/hod.

individuálna

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Overení dodávatelia a zhotovitelia – je pre nás dôležité, aby bol výsledok rovnako kvalitný ako samotný projekt, preto pri realizácii spolupracujeme s našimi overenými partnermi.

• Autorský dozor počas vyhotovenia interiéru.

• Kompletný manažment stavby.

• Koordinácia zhotoviteľov, dodávateľov a jednotlivých profesií.

• Čas strávený na stavbe, ako aj čas potrebný na dopravenie sa započítava do ceny dozoru a koordinácie. Ak je stavba mimo Bratislavy účtujeme dopravné náklady – 0,25€/km.

Mám záujem o cenovú ponuku


 

ĎALŠIE SLUŽBY

• Poradenstvo pri výbere bytu / rodinného domu / pozemku – 50 €/hod.
(dispozícia, orientácia na svetové strany, vizuálne zhodnotenie stavu nehnuteľnosti a pod.)

• Poradenstvo pri úprave dispozície interiéru u nás v ateliéri – 50 €/hod.

• Vyhotovenie samostatného dispozičného návrhu bytu / domu – 140 €/2 verzie

• Vyhotovenie každého ďalšieho dispozičného návrhu bytu / domu – 50 €/verziu

• Poradenstvo pri výbere štandardov priamo v showroome u developera – 50 €/hod.

• Služba Dizajnéra – výber materiálov a doplnkov s klientom v predajniach a u dodávateľov – 40 €/hod.

• Prípadné práce naviac na projekte budú honorované v hodinovej sadzbe – 25 €/hod.


 

 

ARCHITEKTÚRA

 

INVESTIČNÝ ZÁMER

od 0,5 €/m2

2 týždne

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Pri výbere vhodného stavebného pozemku za desiatky či stovky tisíc eur je dobré overiť si, čo je možné na ňom postaviť a aké sú jeho limity. Na to slúži investičný zámer.

• Zjednodušená plošná a objemová štúdia zohľadňujúca rozličné faktory súvisiace s výstavbou na pozemku a regulatívy z UPI (Územno-plánovacej informácie).

• Zjednodušená plošná štúdia s prepočtom regulatívov – 0,5 €/m2 plochy pozemku.

• Zjednodušená plošná + objemová štúdia s prepočtom regulatívov – 0,7 €/m2 plochy pozemku.

Mám záujem o cenovú ponuku


 

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

od 10 €/m2

4-6 týždňov

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Pre začatie prác sú potrebné:

a – Územnoplánovacia informácia (UPI) z miestneho stavebného úradu a

b – Polohopis a výškopis pozemku v digitálnom formáte (.dwg) so zakreslenými inžinierskymi sieťami.

• Výsledkom štúdie je koncept s jasným dispozičným riešením, prevádzkovými vzťahmi a exteriérovými vizualizáciami.

POZNÁMKA 1 – Cena platí pri novostavbách a pre max. 2 variantné riešenia.

POZNÁMKA 2 – Pri EPD domoch (Energeticky Pasívne Domy) je cena za štúdiu min. o 30% vyššia

Mám záujem o cenovú ponuku


 

PROJEKTY PRE ÚRADY

od 15 €/m2

5-10 týždňov

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Vypracujeme projekt architektúry pre stavebné povolenie, prípadne územné rozhodnutie.

• Zabezpečíme vyhotovenie projektov všetkých profesií potrebných pre vydanie stavebného povolenia (statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia a pod.).

POZNÁMKA 1 – Projekty jednotlivých profesií nie sú započítané v cene projektu architektúry (napr. projekt statiky, zdravotechniky, elektroinštalácií a bleskozvodu, plynofikácie, energetické posúdenie objektu a pod.). Všetky potrebné profesie zabezpečíme individuálne podľa potreby a rozsahu projektu.

POZNÁMKA 2 – Cena nezahŕňa inžiniering a vybavovanie povolení (samostatná profesia slúžiaca na komunikáciu s úradmi). V prípade potreby zabezpečíme.

Mám záujem o cenovú ponuku


 

REALIZAČNÝ PROJEKT STAVBY

od 15 €/m2

5-10 týždňov

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Vypracujeme podrobnú projektovú dokumentáciu potrebnú pre vyhotovenie rozpočtu stavby. Dokumentácia zároveň slúži ako podrobný návod pre realizáciu stavby.

• Obsahuje Situačný výkres, Technické stavebné výkresy, Detaily, Výpisy prvkov (okná, dvere, klampiarske prvky a pod.)

POZNÁMKA 1 – Cena nezahŕňa projekty jednotlivých profesií (napr. projekt statiky, zdravotechniky, elektroinštalácií a bleskozvodu, plynofikácie a pod.). Potrebné profesie zabezpečíme individuálne podľa potreby a rozsahu projektu.

POZNÁMKA 2 – V prípade, že máte záujem riešiť projekt interiéru cez nás, poskytneme Vám zvýhodnené podmienky na návrh interiéru. Jeho vypracovanie odporúčame ešte pred realizačným projektom stavby.

POZNÁMKA 3 – Pri EPD domoch (Energeticky Pasívne Domy) je cena za Realizačný projekt min. o 30% vyššia

Mám záujem o cenovú ponuku


 

AUTORSKÝ DOZOR

25 €/hod.

individuálna

ORIENTAČNÁ CENA DOBA DODANIA

 

• Overení dodávatelia a zhotovitelia – je pre nás dôležité, aby bol výsledok rovnako kvalitný ako samotný projekt, preto pri realizácii spolupracujeme s našimi overenými partnermi.

• Koordinácia zhotoviteľov, dodávateľov a jednotlivých profesií.

POZNÁMKA – Čas strávený na stavbe, ako aj čas potrebný na dopravenie sa započítava do ceny dozoru. Počíta sa každá začatá hodina. Ak je stavba mimo Bratislavy účtujeme aj dopravné náklady – 0,25€/km

Mám záujem o cenovú ponuku


 

POZNÁMKA

Každý projekt je jedinečný, preto uvedené ceny sú len orientačné, stanovené na základe našich doterajších skúseností. Všetky projekty naceňujeme individuálne podľa rozsahu a konkrétnych požiadaviek klientov.

Ak máte záujem o presnejšiu cenovú ponuku zodpovedajúcu Vašim špecifikám, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru, emailom alebo telefonicky.

 

KONTAKT

 

ARCHILAB
Architektonický a interiérový ateliér

Kupeckého 516/3, 821 08 Bratislava
info@archilab.sk
+421 907 843 986

 

 

IČO: 45 244 294
DIČ: 107 974 1333
Zaujali sme Vás?

NAPÍŠTE NÁMcaptcha