fbpx
Inovatívne riešenia.

ARCHITEKTÚRA

Ceny jednotlivých balíčkov sú orientačné a závisia od viacerých faktorov. Radi Vám vypracujeme konkrétnu ponuku na mieru v prípade záujmu.

A. IDEOVÝ NÁVRH – od 10 €/m2

architektonická štúdia

viac...

Architektonická štúdia – je ideový návrh, jej výsledkom je koncept s jasným pôdorysným riešením, prevádzkovými vzťahmi a materiálovým riešením.

SLUŽBA OBSAHUJE:

• Obhliadka priestoru, zameranie skutkového stavu (pri rekonštrukcii), fotodokumentácia.

• Prekreslenie do digitálnej podoby pri rekonštrukcii (formát .dwg).

• Dispozičné riešenie – optimalizácia pôdorysov, lepšia predstava o možnostiach využitia priestoru. Niekoľko pôdorysných alternatív – výhody a nevýhody jednotlivých riešení.

• Priestorový koncept – objemový ideový návrh, predbežné farebné a materiálové riešenie.

• Foto-realistické vizualizácie – veľmi presná predstava o finálnej podobe navrhovaného objektu.

• Štandardná doba dodania 4-8 týždňov.

PRE ZAČATIE PRÁC SÚ POTREBNÉ:

a – Územno-plánovacia informácia (UPI) z miestneho stavebného úradu.

b – Polohopis a výškopis pozemku v digitálnom formáte (.dwg) so zakreslenými inžinierskymi sieťami.

Mám záujem o cenovú ponuku

B. JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT – od 25 €/m2

projekt na stavebné povolenie

viac...

SLUŽBA OBSAHUJE:

• Projekt pre Stavebné povolenie (časť Architektúra), v podrobnosti projektu pre Realizáciu stavby v mierke 1:100 (okrem výkazov a detailov), časť Architektúra.

• Štandardná doba dodania 9-15 týždňov.

• Jednostupňový projekt je možné vyhotoviť pri jednoduchých stavbách.

Mám záujem o cenovú ponuku

C. KOMPLEXNÉ RIEŠENIE – od 65 €/m2

architektonická štúdia • projekt na stavebné povolenie • realizačný projekt • výber overených zhotoviteľov

viac...

SLUŽBA OBSAHUJE:

• Balík A (služby, ktoré zahŕňa tento balík).

• Dokumentácia pre Územné rozhodnutie, časť Architektúra.

• Dokumentácia pre Stavebné povolenie, časť Architektúra.

• Realizačná dokumentácia, časť Architektúra (+ konštrukčné detaily a výkazy prvkov).

• Štandardná doba dodania projektovej dokumentácie 14-20 týždňov.

Mám záujem o cenovú ponuku

D. EXPRESNÉ RIEŠENIE – od 95 €/m2

komplexné riešenie v exkluzívnom termíne do 7 týždňov

viac...

SLUŽBA OBSAHUJE:

• Všetky služby z možnosti A + C + expresné dodanie projektu.

• Dodanie projektovej dokumentácie do 7 týždňov pri veľkosti rodinného domu do 125m2.

• Dodanie projektovej dokumentácie do 10 týždňov pri veľkosti rodinného domu do 250m2.

• Uhrádza sa záloha 70%. Ak termín nestihneme zvyšnú sumu nedoplácate.

Mám záujem o cenovú ponuku

 

 


POZNÁMKA

• Každý projekt je jedinečný, preto uvedené ceny aj rozsah služieb sú len orientačné, stanovené na základe našich doterajších skúseností. Všetky projekty naceňujeme individuálne podľa rozsahu a konkrétnych požiadaviek klientov.

• Ak máte záujem o presnejšiu cenovú ponuku zodpovedajúcu Vašim špecifikám, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru, emailom alebo telefonicky.

• Ceny zahŕňajú vypracovanie dokumentácie – časť Architektúra. Cenu za ostatné profesie a rozsah potrebných profesií je možné upresniť až po dokončení Architektonickej štúdie / Interiérovej štúdie. 

• Služby nezahŕňajú vybavovanie povolení (tzv. inžiniering). Štandardná doba dodania dokumentácie nereflektuje samotný povoľovací proces, ktorý je individuálny.

• Ceny sú počítané z hrubej podlažnej plochy.

• Zhotovitelia a dodávatelia nesú plnú zodpovednosť za plnenie dohodnutých termínov, správne technické vyhotovenie a dodanie dohodnutého diela alebo jeho častí.

• Cenník platný od 01.04.2022

KONTAKT

 

ARCHILAB s.r.o.
Architektonický a interiérový ateliér

Ovsištské nám. 1, 851 04 Bratislava
info@archilab.sk
+421 907 843 986

 

IČO: 53 251 466
DIČ: 212 134 8735

získaj ZADARMO e-sprievodcu
Zaujali sme Vás?

NAPÍŠTE NÁM
    captcha