fbpx
Inovatívne riešenia.

PASÍVNE DOMY

ČO JE TO PASÍVNY DOM

Zjednodušene môžeme povedať, že Energeticky pasívny dom (EPD) je dom, ktorý potrebuje len veľmi málo energie na dosiahnutie tepelnej pohody a zabezpečenie celej jeho prevádzky. Základná charakteristika musí spĺňať tri hlavné parametre: – merná potreba tepla na vykurovanie do 15 kWh/m2a. – výmena vzduchu netesnosťami musí byť nižšia ako 0,6 násobok objemu budovy (preveruje sa Blower Door Testom). – spotreba primárnej energie musí byť nižsia ako 120 kWh/m2a (do výpočtu sa rátajú aj elektrospotrebiče)

Mám záujem o cenovú ponuku

PREČO JE PASÍVNY DOM LEPŠIA VOĽBA

JE ZDRAVŠÍ

Zdravšie materiály, 24 hodín denne čistý vzduch bez prachu a peľov. Do priestoru je neustále privádzaný čerstvý vzduch, hladina CO2 tak nikdy nepresiahne priemerné hodnoty a človek tak nepociťuje únavu. Súčasne je regulovaná aj vlhkosť vzduchu, čo zamedzuje vzniku plesní. Filtre zabraňujú prachu, nečistotám a peľom prechod do interiéru, vďaka čomu vzduch vyhovuje aj ľuďom trpiacich alergiami.

ŠETRÍ PENIAZE

Úsporne využíva energie a šetrí tak mesačné náklady na prevádzku domu.

ŠETRÍ PROSTREDIE

Znížená spotreba energií vďaka moderným technológiám využívajúcim alternatívne zdroje energie zároveň šetrí životné prostredie. Naviac pri použití kvalitnejších alebo dokonca ekologických materiálov je dopad na ekológiu výrazne nižší.

SLÚŽI AKO “DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE”

V produktívnom veku ľudia ľahšie splatia jednorázové náklady na výstavbu, ktoré sú o čosi vyššie ako pri štandardnom dome. V dôchodkovom veku však výrazne znížené náklady na prevádzku domu pomáhajú. Energeticky pasívny dom treba vnímať ako výhodnú investíciu, nie ako okamžitý zvýšený náklad pri výstavbe.

POSKYTUJE NOVÚ ÚROVEŇ KOMFORTU

Pasívny dom neznamená len šetrenie životného prostredia a peňazí z dlhodobého hľadiska, znamená aj úplne novú úroveň ponúknutého komfortu. Dýchate v ňom čistejší vzduch, pocitová teplota povrchov všetkých stien, okien aj podláh je rovnaká ako teplota vnútorného vzduchu, takže necítite chlad a nepociťujete v ňom ani prievan. Technológie sú navrhnuté tak, aby vyžadovali len minimálnu údržbu, či pozornosť. Je to jednoducho dôsledne navrhnutý dom, z kvalitných materiálov a precízne zrealizovaný. Pasívny dom je voľba, voľba zdravého a komfortného životného štýlu.

V ČOM JE PASÍVNY DOM ODLIŠNÝ

DÔSLEDNÝ KONCEPT

Dom musí byť starostlivo premyslený už na samom začiatku. Orientácia domu a zasklení musí umožňovať pasívne solárne zisky, no počas letných dní sa nesmie prehrievať. Na projektovú prípravu sa kladú zvýšené nároky. Všetky konštrukčné detaily musia byť dôsledne navrhnuté bez tepelných mostov a netesností. Realizáciu musia uskutočňovať firmy, ktoré majú s takýmto typom stavieb dostatočné skúsenosti a postupujú presne podľa projektovej dokumentácie.

ZATEPLENIE

Základný predpoklad pasívneho domu je zníženie primárnej energie, ktorú potrebujete na prevádzku domu. K tomu prispeje v prvom rade veľmi dobre zaizolovaná obálka domu – prestup tepla obvodovými konštrukciami U < 0,15W/m2K. Zateplenie stien sa teda v praxi používa min. 20-25 cm, strecha min. 30 cm v závislosti od zloženia konštrukcií.

OKNÁ

Ďalším dôležitým prvkom je kvalita okien. Tie musia spĺňať hodnoty prestupu tepla Uw < 0,8 W/m2K a zároveň prepúšťať aspoň polovicu slnečného žiarenia g > 0,5, aby bolo možné využívať pasívne solárne zisky.

TECHNOLÓGIE

Aktívne technológie, ktoré znížia potrebu energií na prevádzku domu – rekuperácia, tepelné čerpadlo, solárne kolektory.

BEZ TEPELNÝCH MOSTOV

Všetky stavebné detaily musia byť navrhnuté s elimináciou tepelných mostov a následne aj kvalitne vyhotovené. Tepelné mosty sú totiž hlavným dôvodom vzniku vlhkosti a následne plesní v štandarných domoch.

VZDUCHOTESNOSŤ

Celá obálka domu musí byť vzduchotesná, aby únik vzduchu netesnosťami nepresiahol hodnotu 0,6 násobok objemu budovy za jednu hodinu pri rozdiele vonkajšieho a vnútorného tlaku vzduchu 50 Pa (n50 < 0,6). Táto vzduchotesnosť sa overuje výpočtami a počas realizácie pomocou Blower Door Testu (BDT) Pri bežných budovách je táto hodnota často vyššia ako 10-násobok (n50 < 10). Vzduchotesnosť však neznamená, že budete mať málo vzduchu – dostatočný prísun vzduchu zabezpečí riadené vetranie s rekuperáciou.

TECHNOLÓGIE

Bez použitia technológií nebude pasívny dom jednoducho fungovať. Prečo? Je to jednoduché – základný predpoklad pasívneho domu je zníženie primárnej energie, ktorú potrebujete na prevádzku domu. K tomu prispeje v prvom rade veľmi dobre zaizolovaná obálka domu (zateplenie + okná), v druhom rade je to riadené vetranie s využitím rekuperácie. Ak by ste totiž vetrali klasickým spôsobom, straty tepla vetraním by boli príliš veľké. Ak je však teplo potrebné na vykúrenie priestoru dostatočne nízke, je možné efektívne využiť napr. tepelné čerpadlá na nízkoteplotné podlahové / stenové / stropné vykurovanie či chladenie. Klasické spôsoby vykurovania (napr. plynovým kotlom) sú príliš výkonné a priestor by prekúrili (zároveň by ste spotrebovali priveľa primárnej energie).

REKUPERÁCIA VZDUCHU

Využíva sa riadené vetranie s rekuperáciou vzduchu, teda spätným získavaním tepla z odvádzaného vzduchu. Najefektívnejšie funguje počas zimy a v chladnejších dňoch prechodného obdobia (jar, jeseň). Účinnosť rekuperácie by mala dosahovať hodnotu min. 80%.

TEPELNÉ ČERPADLO

V našich zemepisných šírkach je to tepelné čerpadlo spomedzi všetkých alternatívnych zdrojov zatiaľ najefektívnejší a najpoužívanejší spôsob získavania energie. Využíva vyrovnanú teplotu pod povrchom zeme počas celého roka a zvlášť vo vykurovacom období.

SOLÁRNA ENERGIA

Ako doplnkové systémy je vhodné napr. využitie solárnych kolektorov na ohrev TUV spolu s elektrickým dohrevom.

ČO HOVORÍ SPRÍSNENÁ LEGISLATÍVA

Nová Smernica 2010/31/EU o energetickej hospodárnosti budov postupne sprísňuje parametre výstavby a do roku 2021 by všetky novopostavené alebo rekonštruované budovy mali spĺňať požiadavky na budovy s takmer nulovou spotrebou energie na prevádzku. V tabuľke je možné vidieť porovnanie novej prísnejšej smernice a požiadavky na pasívny štandard.

graf-01-pasivne-domy-legislativa

KOĽKO STOJÍ PASÍVNY DOM

Je zrejmé, že kvalitné riešenie poskytované pasívnym domom sa nezaobíde bez určitého navýšenia počiatočnej investície. I keď si projektová príprava vyžaduje väčšiu pozornosť a je prvým predpokladom úspešnej realizácie, hlavné navýšenie rozpočtu domu tvoria práve použité technológie, kvalitnejšie okná, stavebné materiály a väčšia hrúbka zateplenia. Niektoré zahraničné zdroje uvádzajú, že navýšenie oproti bežným stavbám je okolo 15%, na Slovensku zatiaľ neexistujú presné štatistiky, no vzhľadom k úrovni doterajšej výstavby sa dá predpokladať, že to je o čosi viac. Šikovný architekt však vie neraz dispozíciu domu racionalizovať natoľko, že sa dosiahne značná úspora na podlažnej ploche a teda aj úspora nákladov.

Mám záujem o cenovú ponuku

ĎAĽŠIE VÝHODY PASÍVNEHO DOMU

Vykurovanie je väčšinou skryté pod povrchom materiálov (v podlahách, stenách a pod.), okná sú tak voľné (bez radiatorov), čo umožňuje flexibilnejšie rozmiestnenie nábytkov a efektívnejšie využitie priestoru.
Povrch okien nie je studený – používajú sa trojsklá s výbornými izolačnými vlastnosťami vďaka čomu nie je potrebné umiestňovať vykurovacie telesá priamo pod ne.
Tepelnú pohodu poskytuje po celý rok – v studenom zimnom období, aj počas horúcich letných dní.
Stavebne môže byť dom postavený z rôznych konštrukcií – tehla, drevo aj betón.

ĎAĽŠIE INFORMÁCIE

Daľšie zaujímavé a podrobejšie poznatky o pasívnych domoch, konštrukciách a technológiách budeme postupne prinášať v sekcii BLOG. Priebežne o tom budeme informovať aj na našom Facebooku.

KONTAKT

 

ARCHILAB
Architektonický a interiérový ateliér

Kupeckého 516/3, 821 08 Bratislava
info@archilab.sk
+421 907 843 986

 

 

IČO: 45 244 294
DIČ: 107 974 1333
Zaujali sme Vás?

NAPÍŠTE NÁMcaptcha